Sdružení Neratov

Sdružení Neratov Kopeček

Kopeček

O nás Kontakty Chráněné dílny Fotografie Lidé Listárna Katalog výrobků

Nabídka náhradního plnění:

Na základě Zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb.
a vyhlášky 518/2004 činí povinný podíl občanů se
zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnan-
ců zaměstnavatele s více než 25 zaměstnanci 4 %,
přičemž občan s těžším zdravotním postižením se do
povinného podílu započítává třikrát. Pro účely stanove-
ní povinného podílu je rozhodný průměrný roční přepo-
čtený počet zaměstnanců za sledovaný rok.

Způsoby plnění povinného podílu:

1. zaměstnáním občanů se zdravotním postižením
2. odebíráním výrobků nebo služeb od
zaměstnavatele zaměstnávajícího více než 50 %
zaměstnanců se zdravotním postižením nebo
od chráněných dílen (tzv.náhradní plnění)
3. odvodem do státního rozpočtu. Roční odvod
za každého zaměstnance se ZPS podle
povinného podílu činí 2,5 násobek průměrné
měsíční mzdy v hospodářství (tj. cca 43.250,-Kè)
4. kombinací způsobů 1. - 3.

Poznámka: Zaměstnavatelé, kteří jsou organizačními
složkami státu nebo zřízeni státem, nemohou plnit
povinný podíl odvodem do státního rozpočtu.
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.
Adam a Eva